Varaajat

Hybridivaraajissa on keskitytty erityisesti lämpökerrostumiin. Kun varaajaan muodostetaan lämpökerrostumia, saadaan eri laitteista nopeammin hyötyä lyhyemmässä ajassa. Kaikkiin varaajiin voidaan kytkeä vesikiertotakan lisäksi muita lisälämmityslaitteita lähes loputtomasti. Yhteiden koko ei rajoita laitekytkentöjä, vaan laitteiden lisäys voidaan tehdä haaroittamalla putkiyhteitä, takaiskuventtiilin kanssa. Lämmönjakoon suositellaan asennettavaksi 4-tie sunntaus venttiili, eli ns. BIV venttiili, jolloin lämpökerrostumaa käytetään hyväksi. Kaikissa varaajissa vakiona yksi, kaksi tai kolme käyttövesikierukkaa.

Perusmallin energiavaraajat ovat tehokkaita lämpövarastoja. Varaajiin voidaan kytkeä vesikiertotakka, ja Solar malleihin voidaan kytkeä aurinkokeräimet.

Puskurivaraajaa käytetään yleisimmin lisäämään järjestelmän kapasiteettia, vesitakka, lämpöpumppu tai öljylämmityskohteissa.