Aurinkokeräimet

Aurinkokeräimet ovat Keski-Euroopassa jo vanha tapa talteenottaa energiaa, mutta ne ovat pikkuhiljaa ottaneet paikkansa myös suomalaisissa lämmityslaitteistoissa. Yleisestä luulosta poiketen, keräimistä saadaan paljon energiaa myös näillä korkeusasteilla, varsinkin kesällä, kun päivät ovat pidempiä kuin etelässä. Aurinkokeräimien energiatuotto on lähes kulutonta, koska ainoa liikkuva ja energiaa kuluttava osa on siirtopumppu. Alkuinvestoinnin jälkeen kuluja ei siis juurikaan synny.